Điện Thoại Ip Kntech Model: KNDDT-A11

Hiển thị kết quả duy nhất

Thông tin thiết bị Điện Thoại Ip Kntech Model: KNDDT-A11

Điện Thoại Ip Kntech Model: KNDDT-A11 được sử dụng là Trạm điều phối màn hình cảm ứng 11,6 inch . Với micrô cổ ngỗng sử dụng cho các hệ thống tổng đài kntech tích hợp đăng nhập dựa trên web KNTECH SIP SERVER
+ Điện Thoại Ip Kntech  KNDDT-A11 Hiển thị và theo dõi trạng thái cuộc gọi đến, với hỗ trợ hàng đợi lên đến 16.
+ Điện Thoại Ip Kntech  KNDDT-A11 Hỗ trợ ghi âm tự động tải lên máy chủ FTP.
+ Điện Thoại Ip Kntech  KNDDT-A11 Nhà điều hành có thể giữ người gọi và tham gia một cuộc gọi đến khác * Nếu số lượng cuộc gọi đến tối đa đang được hiển thị và một cuộc gọi đến khác đã được bắt đầu, nó sẽ khiến thông báo nhấp nháy, trên màn hình tương ứng của bảng điều khiển có liên quan để cho biết rằng các cuộc gọi đang chờ.
+ Điện Thoại Ip Kntech KNDDT-A11Nếu tất cả các bảng điều khiển của nhà điều hành đều được tham gia, một tin nhắn thoại thông báo cho người gọi rằng cuộc gọi của anh ta sẽ sớm được tham dự sẽ được tự động phát.
+ Điện Thoại Ip Kntech KNDDT-A11Cuộc gọi đến khiến tất cả hoặc bảng điều khiển nhà máy đã đăng nhập được chỉ định đổ chuông dựa trên thiết kế xử lý cuộc gọi được chấp nhận. Nó có thể cho phép các nhà khai thác chỉ định bảng điều khiển vận hành đã đăng nhập theo vị trí địa lý.
+ Điện Thoại Ip Kntech  KNDDT-A11 Bảng điều khiển của nhà điều hành cho phép các nhà khai thác truy xuất các cuộc gọi Hệ thống cuộc gọi khẩn cấp bị tạm dừng, ngay cả khi cuộc gọi đó đã bị nhà điều hành khác giữ.